Periodieke inspectie laat bliksembeveiliging optimaal functioneren. Bij onweer is het belangrijk dat uw bliksembeveiligingsinstallatie goed functioneert. Om dat te waarborgen kan Unispect periodiek uw bliksembeveiliging controleren aan de hand van NEN 1014 / NEN-EN-IEC-62305 richtlijnen.

Periodieke inspectie
De norm NEN 1014 / NEN-EN-IEC-62305 'bliksembeveiliging' geeft aan dat een periodieke inspectie van uw bliksembeveiligingsinstallatie vereist is. Hiervoor is specialistische kennis en ervaring nodig. Unispect beschikt hierover. Onze inspecteurs zijn onafhankelijk en objectief. Zij beoordelen of uw installatie voldoet aan alle eisen. Bij goedkeuring ontvangt u een erkend veiligheidscertificaat.

De voordelen
De voordelen van een periodieke inspectie van uw bliksembeveiligingsinstallatie door Unispect op een rij
• verhoogt de veiligheid van medewerkers, bedrijfspand en machinepark
• continuïteit van de bedrijfsvoering is gewaarborgd
• objectief en onafhankelijk
• uw bedrijf voldoet aan de Arbo-wetgeving
• duidelijke rapportage
• sterke positie ten opzichte van onder meer verzekeraars
• erkend veiligheidscertificaat.

Blikseminstallaties moeten worden geïnspecteerd bij oplevering, herstelling of wijziging van de installatie of object. Tevens moet de installatie periodiek worden gecontroleerd, de frequentie ligt tussen de 1 en 5 jaar.

Bliksembeveiliging is maatwerk; de inspecties ervan daarom ook. Een installatie op een ziekenhuis is nu eenmaal anders dan op een woonhuis.

Unispect werkt daarom op basis van haar ISO 9001;2000 gecertificeerde inspectiesysteem. Aangezien Unispect ook VCA** gecertificeerd is, is de veiligheid ook gegarandeerd en kunnen wij als hoofdaannemer (directievoering) voor u optreden gedurende eventuele installatiewerkzaamheden.

 
 
 
 
contact
inspect & improve