Een Wet Milieu ( WM ) vergunning?

In veel vergunningen treft u in het hoofdstuk “Elektrische installatie en bliksembeveiliging” het volgende artikel aan:

“Binnen 3 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning moet overeenkomstig het berekeningsmodel uit de NEN 1014 worden vastgesteld of de inrichting moet worden beveiligd tegen blikseminslag”.

Kortom, eerst kijken of hij voor uw situatie wel noodzakelijk is !!

Website van het KBI:
www.stichtingkbi.nl

 
 
 
 
contact
inspect & improve