Bliksembeveiliging laten installeren is niet goedkoop.
Een deugdelijke beveiligingsinstallatie op en in uw bedrijfspand kost al snel duizenden Euro’s.
Bij groter panden lopen de bedragen nog hoger op.

Uiteraard is een bliksembeveiligingsinstallatie een vorm van beveiliging. Als de keuze gerechtvaardigd is, is het ook zeker geen ‘weggegooid geld’. Uit recent onderzoek is echter gebleken dat in diverse situaties de bliksembeveiligingsinstallatie een vorm van schijnveiligheid is omdat deze, gerelateerd aan de eigen normeringen totaal overbodig is en daarmee een vorm van ‘overbodige luxe’.
 
De noodzaak om een bliksembeveiligingsinstallatie te plaatsen verschilt dus per situatie. Een beveiliging is dan ook niet overal nodig. In de NEN 1014 / NEN-EN-IEC 62305-1, normeringen die door de installatiebranche zelf zijn opgesteld, is een berekeningsmodel opgenomen waarmee kan worden vastgesteld of bliksembeveiliging noodzakelijk is. Een goede aarding van de staalconstructie van het object voldoet in veel gevallen al.

Website van het KBI:
www.stichtingkbi.nl

 
 
 
 
contact
inspect & improve